Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar 128 - 140 2017-06-18

A STUDY ON PROVIDING SUSTAINABILITY OF EARTHEN POND AQUACULTURE FACILITIES PRODUCING MARINE FISH
TOPRAK HAVUZLARDA DENİZ BALIKLARI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Rifat Tezel [1] , Kenan Güllü [2]

183 329

Earthen pond aquaculture facilities producing marine fish are commonly located in Milas town of Muğla Province in our country. Investigating the problems of these financially expanded among the rural people and mostly family-owned, small-scale facilities and finding solutions to problems are important. Sustainability of these facilities is relevant to determine the problems via appropriate methods and finding efficient solution to problems. In this study, a face to face survey was conducted to determine the present status of facilities. Problems realized in the sequel of survey were tested with problem analysis according to the cause and effect relation methods and root causes and the outcome causes of these root causes were determined on problem tree diagram. The need for increasing professional capability of personnel was emerged in order to resolve the marketing problems, improving the fish producing process, decreasing the production costs and decreasing the ground water usage. The attitudes and awareness of participants towards the need for sustainable production were on high levels. Also at the end of this study, solution suggestions were offered for the sustainability of these earthen pond facilities producing marine fish.

Ülkemizde toprak havuzlarda deniz balıkları üretimi yapan işletmeler, Muğla İli Milas İlçesinde yoğunlaşmıştır. Çoğu küçük aile işletmesi olan ve yörede tabana yayılmış bir ekonomik faaliyet yürüten bu işletmelerin yaşadıkları sorunların araştırılması ve bu sorunlara çözüm üretilmesi önemlidir. İşletmelerin sürdürülebilirlikleri, bu sorunların doğru yöntemlerle tespit edilmesine ve bu sorunlara etkin çözüm önerileri geliştirilmesine bağlıdır.  Bu çalışmada, işletmelerin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yüz-yüze anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasıyla ortaya çıkan sorunlar neden-sonuç yöntemiyle sorun analizi testine tabi tutulmuş ve sorun ağacı şemasında kök sorunlar ile bu sorunların doğurduğu çıktı sorunlar tespit edilmiştir.  İşletmelerin; pazarlama sorunlarının çözülmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kullanılan yeraltı suyunun azaltılması için çalışanların mesleki kapasitelerinin artırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların sürdürülebilir üretimin gerekliliği ile ilgili tutum ve farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma sonucunda, toprak havuzlarda deniz balıkları üreten bu işletmelerin sürdürülebilirliği için çözüm önerileri geliştirilmiştir.

  • Beveridge, M.C.M., Phillips, M.J. & Macintosh, D.J. (1997). Aquaculture and the environment: the supply of and demand for environmental goods and services by Asian aquaculture and the implications for sustainability. Aquaculture Research, 28, 797-807. Boyd, C.E. (1995). Bottomsoils, Sediment and Pond Aquaculture. Chapman and Hall, New York City. Bozoğlu, M. & Ceyhan, V. (2009). Energy conversion efficiency of trout and seabass production in the Black Sea, Turkey. Energy, 34(2), 199-204. Cao, L., Wang, W.M., Yang, C.T., Yang, Y., James, D., Luo, Z. & Li, D.P. (2007). Application of microbial phytase in fish feed. Enzyme Microbial Technology, 40(4), 497-507. Ercan, E., Sunar, M.C. & Başer, K. (2012). Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği; Gelişimi ve Sorunları. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 50, 54-59. Ertekin, H. (2011). Levrek Balığı (Dicentrarchus labrax) Toprak ve Kafes İşletmeleri Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. FAO (2013). FAO's role in aquaculture: Aquaculture development. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/aquaculture/en/ (Erişim Tarihi: 12.02.2013) Goel, V., Garg, A. & Garg, A. (2008). Biotechnology and Aquaculture Industry in India: A Sustainable Approach. The Icfai University Journal of Environmental Law, 7(3), 8-18. Goodland, R. & Daly, H. (1996). Environmental Sustainability: Universal and Non-negotiable. Ecological Applications, 6(4), 1002-1017. GTHB (2015). Su Ürünleri İstatistikleri. Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, http://mugla.tarim.gov.tr/Menu/48/Tarimsal-Uretim-Degerleri (Erişim Tarihi: 08.03.2015) Güllü, K. (2012). Muğla İli Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu. Muğla Ekonomi Dergisi, 2, 76-77. Kiştin, F. (2011). Toprak Havuzlarda Çipura-Levrek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi: Muğla İli Milas İlçesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Köymenoğlu, A. (2013). Milas İlçesinde (Muğla İli), Toprak Havuzlarda Deniz Balığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin, Bazı Su Kalitesi Parametreleri İle Yapısal Analizleri Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. Li, X., Li, J., Wang, Y., Fu, L., Fu, Y., Li, B. & Jiao B. (2011). Aquaculture Industry in China: Current State, Challenges, and Outlook. Reviews in Fisheries Science, 19(3), 187-200. Nobre, A.M., Musango, J.K., Wit, M.P.D & Ferreira, J.G. (2009). A dynamic ecological–economic modeling approach for aquaculture management. Ecological Economics, 68, 3007-3017. ÖİK Raporu (2014). Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T. C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara, 80 s. Özdamar, K. (2011). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1., 8. Baskı, Kaan Kitabevi. Özerdem, F. (2012). Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama Rehberi, Kriter Yayınları. Pillay, T.V.R. (1993). Aquaculture principles and practices. Fishing News Books, USA. Serpa, D., Falcao, M., Pousao-Ferreira, P., Vicente, M. & Carvalho, S. (2007). Geochemical changes in white seabream (Diplodus sargus) earth ponds during a production cycle. Aquaculture Research, 38, 1619-1626. Shakouri, B. & Yazdi, S.K. (2012). The Sustainable Marine Aquaculture. Advances in Environmental Biology, 6(1), 18-23. Şaşı, H. & Tuzkaya, T. (2012). Güney Ege Bölgesi Savran Mevkii’nde (Milas-Muğla) Balık Yetiştiriciliği Yapılan Suların Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Yetiştiricilik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 25-37. Tovar, A., Moreno, C., Manuel-Vez, M.P. & Garcia-Vargas, M. (2000). Environmental Implications of Intensive Marine Aquaculture in Earthen Ponds. Marine Pollution Bulletin, 40(11), 981-988. TÜİK (2017). Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İstatistikleri Ankara. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ (Erişim Tarihi: 12.01.2017) Xinglong, J. & Boyd, C.E. (2006). Relationship between organic carbon concentration and potential pond bottom soil respiration. Aquacultural Engineering, 35, 147-151. Yılmaz, S., Erdilal, R. & Kebapçıoğlu, T. (2009). Su Ürünleri Sektöründeki Ekonomik Organizasyonlardan Üretici Birlikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 223-232.
Konular Denizcilik, Sucul Bilimler ve Su Ürünleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0870-7049
Yazar: Rifat Tezel
E-posta: rifattezel@mu.edu.tr
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8604-8798
Yazar: Kenan Güllü
E-posta: kenangullu@mu.edu.tr
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jaefr322367, journal = {Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research}, issn = {}, address = {Özkan ÖZDEN}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {128 - 140}, doi = {10.3153/JAEFR17016}, title = {A STUDY ON PROVIDING SUSTAINABILITY OF EARTHEN POND AQUACULTURE FACILITIES PRODUCING MARINE FISH}, language = {en}, key = {cite}, author = {Tezel, Rifat and Güllü, Kenan} } @araştırma makalesi { jaefr322367, journal = {Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research}, issn = {}, address = {Özkan ÖZDEN}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {128 - 140}, doi = {10.3153/JAEFR17016}, title = {TOPRAK HAVUZLARDA DENİZ BALIKLARI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Tezel, Rifat and Güllü, Kenan} }
APA Tezel, R , Güllü, K . (2017). A STUDY ON PROVIDING SUSTAINABILITY OF EARTHEN POND AQUACULTURE FACILITIES PRODUCING MARINE FISH. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 3 (3), 128-140. DOI: 10.3153/JAEFR17016
MLA Tezel, R , Güllü, K . "A STUDY ON PROVIDING SUSTAINABILITY OF EARTHEN POND AQUACULTURE FACILITIES PRODUCING MARINE FISH". Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 3 (2017): 128-140 <http://jaefr.scientificwebjournals.com/issue/29424/322367>
Chicago Tezel, R , Güllü, K . "A STUDY ON PROVIDING SUSTAINABILITY OF EARTHEN POND AQUACULTURE FACILITIES PRODUCING MARINE FISH". Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 3 (2017): 128-140
RIS TY - JOUR T1 - TOPRAK HAVUZLARDA DENİZ BALIKLARI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Rifat Tezel , Kenan Güllü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.3153/JAEFR17016 DO - 10.3153/JAEFR17016 T2 - Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 140 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-0236 M3 - doi: 10.3153/JAEFR17016 UR - http://dx.doi.org/10.3153/JAEFR17016 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research TOPRAK HAVUZLARDA DENİZ BALIKLARI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Rifat Tezel , Kenan Güllü %T TOPRAK HAVUZLARDA DENİZ BALIKLARI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research %P -2149-0236 %V 3 %N 3 %R doi: 10.3153/JAEFR17016 %U 10.3153/JAEFR17016